Żywienie

Stawka żywieniowa i godzinowa ponadwymiarowa wynosi:

  • 3 POSIŁKI – 12,00 zł          2 POSIŁKI – 9,60zł        1 POSIŁEK – 6,00zł
  • Stawka godzinowa za pobyt pobierana jest pomiędzy godziną 6 00 a 800 oraz 1300 a 1700 i wynosi – 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu.

Płatności:

  • Płatności za przedszkole pobierane są z dołu, czyli za styczeń zapłacicie Państwo dopiero w lutym, po stosownym naliczeniu opłat.
  • Druk z opłatami będziecie Państwo otrzymywać do 5 – tego dnia (roboczego) każdego miesiąca i będzie do odbioru w grupie. Druk należy podpisać czytelnie (całym imieniem i nazwiskiem) i wpisać datę odbioru informacji.
  • Opłaty za pobyt i wyżywienie widoczne są również w dzienniku elektronicznym, po naliczeniu do 5 – tego dnia (roboczego) każdego miesiąca.
  • Płatności za wyżywienie i pobyt należy regulować w nieprzekraczalnym terminie do 15 dnia każdego miesiąca na numer konta bankowego: 20 1240 1037 1111 0011 0912 1894
  • W tytule przelewu musi znajdować się: Nazwisko i imię dziecka, numer grupy, miesiąc za który dokonywana jest wpłata, np. Kowalski Jan, Gr. II, za I /2022.