Dla rodzica

Drodzy Rodzice,

nasze przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Łodzi,  wspierającą dzieci i młodzież w osiąganiu kolejnych etapów rozwojowych, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień a także w przezwyciężaniu trudności szkolnych i kłopotów rodzinnych. Zachęcamy do konsultacji  z Panią Psycholog mgr Katarzyną Rzeźnicką.

www.ppp4lodz.pl