Konsultacje

Harmonogram konsultacji z wychowawcami grup:

Grupa I – wtorek, środa 17:00-18:00

Grupa II – poniedziałek, środa 17:00-18:00

Grupa III – wtorek 15:00-16:00

Grupa IV – poniedziałek, wtorek 16:30-17:30

Grupa V – wtorek, środa 16:00-17:00