Ochrona danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. przysługują Państwu określone prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6 w Łodzi, z siedzibą pod adresem: Łódź, ul. Janosika 136 92-108 Łódź.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6 w Łodzi, z siedzibą pod adresem: Łódź, ul. Janosika 136 92-108 Łódź.
  • Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Monika Słupecka, tel. (42) 208 25 08, e-mail: rodo@cuwo.lodz.pl

 

 

Polityka bezpieczeństwa_zszp6_2019