Kontakt

Przedszkole Miejskie nr 94
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6

ul. Janosika 136
92-108 Łódź

tel. 42 679 25 64

UWAGA!
Nasz nowy adres e-mail: kontakt@zszp6.elodz.edu.pl

Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@zszp6.elodz.edu.pl

Administrator Danych: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 siedzibą w Łodzi przy ul. Janosika 136