Rozkład dnia

6.00-8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach tematycznych wg zainteresowań dzieci, kontakty okolicznościowe, rozmowy indywidualne, wynikające z potrzeb dzieci.
8.00-8.30 Zabawy i ćwiczenia poranne, czynności  higieniczne i  samoobsługowe.
8.30-9.00 Śniadanie.
9.00-10.00 Zajęcia edukacyjne, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju,  podejmowanie aktywności poznawczej językowej, matematycznej,  przyrodniczej, artystycznej -organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczycielki.
10.00-11.00 Spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, prace porządkowe, ogrodnicze, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, poznawanie różnych środowisk przyrodniczych. Zabawy  naśladowcze, muzyczno – ruchowe.
11.00-11.30 Zabawy inspirowane przez dzieci w kącikach zainteresowań.

Czynności higieniczne, samoobsługowe.

11.15-12.00 Obiad.
12.00-14.00 Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej dzieci:
– zabawy inspirowane przez dzieci w kącikach zainteresowań, utrwalanie wierszy i piosenek, zabawy dydaktyczne, gry planszowe, praca indywidualna z dziećmi potrzebującymi wsparcia oraz dziećmi zdolnymi;

– gry i zabawy rozwijające samodzielność;
– gry i zabawy rozwijające zainteresowania, umiejętności, aktywizujące wyobraźnię i postawę twórczą dzieci;
– zabawy, gry i ćwiczenia na powietrzu;
– spacery i wycieczki;
– udział dzieci w konkursach, zawodach sportowych, uroczystościach i imprezach okolicznościowych;
– zajęcia wspierające rozwój dzieci;
– zabawy wyciszające, relaksujące, opowiadanie lub czytanie bajek;
– czynności samoobsługowe.
14.00-14.30 Podwieczorek.
14.30-17.00 Zabawy indywidualne, opowiadanie lub czytanie bajek,czynności samoobsługowe, zabawy inspirowane przez dzieci w kącikach zainteresowań, utrwalanie piosenek i wierszy, zabawy tematyczne, dydaktyczne, gry planszowe.