Informacja o pracy przedszkola w wakacje

22-06-2020

Obraz znaleziony dla: słońce grafika

W lipcu i sierpniu b.r. przedszkole czynne
będzie w godzinach od 7.00 do 17.00

Prosimy o zapoznanie się z “Regulaminem przyprowadzania, odbierania
i pobytu dzieci w PM nr 94 w ZSzP nr 6 w czasie
trwania stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii”:
REGULAMIN


Prosimy o podpisanie oraz przyniesienie poniższych dokumentów

w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu:
Oświadczenia

 

Informacja dotycząca zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole podpisywana będzie w pierwszym dniu pobytu dziecka
w przedszkolu.