Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty

24-03-2020

CZASOWE OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA
JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY
W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM,
PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020 zostaje wydłużony
okres zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach na terenie całego kraju
do 10 kwietnia 2020 r.

Zajęcia  realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Jednocześnie informujemy, że materiały edukacyjne
przygotowane przez nauczycielki poszczególnych grup
dostępne są dla dzieci w  dzienniku elektronicznym: www.pm94lodz.mantica.net.
Jeśli ktoś z Państwa nie ma dostępu do dziennika
prosimy o kontakt mailowy pod adres: j.kaluziak@zszp6.elodz.edu.pl