O Nas

Przedszkole Miejskie nr 94 mieści się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 przy ul. Janosika 136 w Łodzi.
W najbliższym otoczeniu przedszkola znajduje się staw, domy jednorodzinne z ogrodami oraz tereny zielone: ogródki działkowe, łąki, las oraz park osiedlowy. 

Koncepcja przedszkola zakłada wprowadzanie dzieci w świat wartości, wśród których najważniejsze to akceptacja, szacunek, tolerancja, odpowiedzialność, samodzielność, wolność, kreatywność, bezpieczeństwo, rzetelność, inicjatywa oraz wytrwałość. 

Organizując proces edukacyjny i opiekuńczy staramy się zapewnić każdemu dziecku wszechstronny i harmonijny rozwój na miarę jego możliwości, potrzeb, zainteresowań i zdolności. 

Przedszkole propaguje postawy proekologiczne, uczestniczenie w akcjach i programach prozdrowotnych i proekologicznych.

Oferujemy smaczne i zdrowe posiłki przygotowywane w przedszkolnej kuchni.

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola