Rekrutacja

UWAGA!!!

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które zostały przyjęte do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 mają obowiązek zgłoszenia się do placówki celem dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych i podpisania informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole, w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu nie później jednak niż do 10 września 2020 r.

 W przypadku gdy informacja dotycząca zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.

Termin podpisywania informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole, w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu nie później jednak niż do 10 wrzesnia 2020 r. obowiązuje również rodziców/prawnych opiekunów dzieci kontynuujacych edukację przedszkolną w roku 2020/2021.

——————————————————–

NABÓR DO PRZEDSZKOLI  2020/2021

Znalezione obrazy dla zapytania: przedszkole grafika

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy,
że w związku ze stanem epidemicznym i czasowym ograniczeniem
funkcjonowania jednostek systemu oświaty
postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź
na rok szkolny 2020/2021
rozpocznie się 4 maja 2020 r.

Na stronie www.uml.lodz.pl w zakładce edukacja zostało opublikowane
zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi
z dokładnym harmonogramem tegorocznych rekrutacji.

https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/akty_prawne/VIII_3717.pdf

Rekrutacja prowadzona będzie za pomocą systemu elektronicznego:
https://lodz.formico.pl/formico-parents//main_inactive.action


Prosimy śledzić informacje zamieszczane na stronie urzędu miasta:

https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/

___________________________________________________________________________________________________________________________

Uwaga:

ELEKTRONICZNE ZASADY UZUPEŁNIAJĄCEGO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 2020-2021