Konkurs na “Najpiękniejszą maskę karnawałową”

09-02-2022

K O N K U R S    R O D Z I N N Y

Zapraszamy dzieci i ich rodziców do udziału w konkursie plastycznym pt : „Najpiękniejsza maska karnawałowa”

  • Technika wykonania maski – dowolna
  • Prace należy dostarczyć najpóźniej do dnia 25 lutego 2022 r.
  • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 marca 2022 r.
  • Regulamin konkursu do wglądu w placówce i na stronie internetowej przedszkola pod linkiem:

REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO