Zebranie z rodzicami

30-08-2021

Uprzejmie informujemy, iż zebranie informacyjne z rodzicami ze wszystkich grup odbędzie się w salach dnia 10.09.2021r. o godz. 17.15.

Z uwagi na reżim sanitarny zapraszamy jednego rodzica/opiekuna dziecka oraz przypominamy o przebywaniu w maseczkach na terenie przedszkola.