Zawieszenie zajęć

14-11-2021

Szanowni Państwo,

W związku z objęciem kwarantanną 77 dzieci ze wszystkich grup zawieszam zajęcia stacjonarne w Przedszkolu Miejskim nr 94 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 od 15 do 18 listopada 2021 r.

Nauczanie będzie odbywało się w formule zdalnej poprzez dziennik elektroniczny.

Dla dzieci nieobjętych kwarantanną zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze na terenie placówki. Prosimy o zgłoszenie chęci udziału w tych zajęciach poprzez dziennik elektroniczny (wiadomość do wychowawców).

Z wyrazami szacunku,
Grzegorz Nawrot