Ważne

10-04-2020

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym
w jednostkach systemu oświaty.