Uwaga – konkurs

14-01-2020

KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ MASKĘ KARNAWAŁOWĄ!!!!!
Znalezione obrazy dla zapytania maska karnawałowa grafika

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie nr 94 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6 w Łodzi przy ul. Janosika 136.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs rodzinny jest przeznaczony dla dzieci z grup przedszkolnych w wieku 3-6 lat. Dzieci tworzą maskę karnawałową z niewielkim udziałem rodziców / osób dorosłych, w domu i przynoszą do przedszkola.
 2. Na konkurs można zgłosić maksymalnie 3 prace z jednej grupy ( prace wybiera nauczyciel).
 3. Technika wykonania pracy dowolna, ale w zastosowaniu maska karnawałowa.
 4. Zgłoszona praca powinna być opisana, z dołączoną do maski informacją: imię, nazwisko dziecka, grupa przedszkolna.

TERMINY:

 1. Oceny prac dokona niezależnie powołana komisja (wychowawca grupy II A. Horodecka – Matyjasik oraz Pani Bielińska, wychowawca gr. III.)
 2. Prace konkursowe należy zgłaszać do wychowawców grupy II „Żabki” bądź grupy III „Sowy” nie później niż do dnia 02.2020 r.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14.02.2020 r.

OCENY I NAGRODY:

 1. Ocenie podlegać będą:
 • Umiejętność uchwycenia tematu
 • Twórcza postawa autora
 • Estetyka i samodzielne wychowanie
 1. Nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca, przewidziane wyróżnienia. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody. Nagrody zostaną sfinansowane przez Radę Rodziców za co bardzo gorąco dziękujemy!!!

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!!!!!!
Znalezione obrazy dla zapytania maska karnawałowa grafika