Informacja dla rodziców dzieci kończących edukację przedszkolną z grup 4 i 5

09-06-2020

POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA

Szanowni Rodzice,
prosimy o zapoznanie się z informacją przesłaną do Państwa
w dzienniku elektronicznym dotyczącą wręczenia dyplomów

 dla dzieci kończących edukację przedszkolną
 z grup 4 i 5.

https://pm94lodz.mantica.net/