Wyniki konkursu plastycznego

03-05-2019

W dniu 30.04.2019  r. w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste rozstrzygniecie
konkursu plastycznego “Moje miasto-moja historia”.

Celem konkursu było: 
1. Kształtowanie i wzmacnianie postaw patriotycznych wśród dzieci.
2. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.
3. Popularyzacja wiedzy o historii swojego miasta.
4.Pobudzanie u dzieci wyobraźni artystycznej i kreatywności.
5. Rozwijanie i prezentacja umiejętności plastycznych przedszkolaków.

Komisja konkursowa nagrodziła prace następujących uczestników:

1 miejsce: Antoni Urbańczyk z PM nr 185
2 miejsce: Agata Ziemnicka z PM nr 7
3 miejsce: Martyna Jasińska z PM nr 110 
oraz
Iga Przesmycka z PM nr 86.

Zwycięzcom gratulujemy!

Dyplomy i nagrody należy odebrać w siedzibie Przedszkola Miejskiego nr 94 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Łodzi przy ul. Janosika 136 
w terminie 6-17 maja b.r.