Ważne

07-05-2020

Informacja dla rodziców deklarujących chęć pobytu dziecka
w przedszkolu w czasie epidemii Covid-19

Ze względu na ograniczenia dotyczące  liczby dzieci w grupie – do 12 dzieci,
przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko 4 m2,
prosimy o wypełnienie ankiety opracowanej przez Urząd Miasta Łodzi:

ANKIETA dla rodziców

Skan ankiety lub zdjęcie prosimy odesłać do 11.05.2020 na adres e-mail: kontakt@zszp6.elodz.edu.pl