Nowy rok szkolny 2021/2022

30-08-2021

Uprzejmie informujemy, że 1 września 2021 r. przedszkole uruchamia wszystkie oddziały i przyjmuje wszystkie dzieci zgodnie z rekrutacją na rok szkolny 2021/2022 z uwzględnieniem szczególnych zasad bezpieczeństwa zawartych w rekomendacjach MEiN i GIS.

Przedszkole czynne jest od godz. 6.00 do godz.17.00

Bardzo prosimy o zapoznanie się z “Regulaminem przyprowadzania, odbierania i pobytu dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 94…”, pobranie “Informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole…”, oraz “Upoważnienia do odbioru dziecka…”, wypełnienie ich i dostarczenie do placówki w pierwszy dzień pobytu dziecka w przedszkolu.

Przypominamy również o obowiązku dostarczenia oryginalnych dokumentów rekrutacyjnych (wniosek i załączniki).

Informacja zapisu dziecka do przedszkola 21-22(UMOWA)

UPOWAŻNIENIE-DO-ODBIORU-DZIECKA-21-22

Regulamin przyprowadzania, odbierania i pobytu dzieci w przedszkolu