Konsultacje dla rodziców

02-11-2020

Informujemy, że w obecnym czasie konsultacje indywidualne z rodzicami odbywają się telefonicznie (pod nr tel. 42 679 25 64) w godzinach pracy poszczególnych grup:

gr. I – 7.00 do 17.00

gr. II – 6.30 do 16.30

gr. III – 6.30 do 16.30

gr. IV – 6.00 do 16.00

gr. V – 6.00 do 16.30