Konkurs recytatorski “Moja ojczyzna niepodległa”

28-05-2019

Ojczyzna nasza, to wieś i miasto,
I las, co szumi piosnkę o zmroku,
Obłok i słońce, co świeci jasno,
Zboże, co w polu rośnie wysoko.
Ojczyzna nasza, to dom i szkoła,
I szara wstęga drogi za domem,
I wszystko, wszystko, co jest dokoła,
Tak bliskie sercu, drogie, znajome.
To mowa, którą od dziecka znamy,
To ludzie, których nic nie pokona.
Gorącym sercem Ciebie kochamy,
Nasza Ojczyzno, Ziemio rodzona.
Słowa: Czesław Janczarski

23 maja odbył się w naszym przedszkolu konkurs recytatorski pt.: “Moja ojczyzna niepodległa”. Celem konkursy było rozbudzenie zainteresowania literaturą dziecięcą o tematyce patriotycznej, kształtowanie u dzieci wrażliwości na piękno ojczystego języka, promowanie młodych talentów oraz kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości przedszkolnych.
Uczestnicy konkursu przygotowani przez rodziców pięknie recytowali wybrane utwory patriotyczne.