Informacja

27-08-2020

Uprzejmie informujemy, że 1 września 2020 r. przedszkole uruchamia wszystkie oddziały i przyjmuje wszystkie dzieci zgodnie z rekrutacją na rok szkolny 2020/2021 z uwzględnieniem szczególnych zasad bezpieczeństwa zawartych w rekomendacjach MEN i GIS.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z “Regulaminem przyprowadzania, odbierania i pobytu dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 94…”, pobranie “Informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole…”, oświadczeń oraz upoważnień, wypełnienie ich i dostarczenie do placówki w pierwszy dzień pobytu dziecka w przedszkolu.

Przypominamy również o obowiązku dostarczenia oryginalnych dokumentów rekrutacyjnych (wniosek, oświadczenia i załączniki).

Informacja dot. zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole…(UMOWA)
Regulamin przyprowadzania, odbierania i pobytu dzieci w przedszkolu…..
Oświadczenia
Upoważnienie do odbioru dziecka 20-21